Biosecuritatea în Moldova
Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale
http://www.biosafety.md/pageview.php ?l= ro &idc=97
  Anularea Autorizaţiei
 

 În ce cazuri Comisia naţională poate anula autorizaţia emisă?Anularea autorizaţiei se aplică în următoarele cazuri:
a) dacă se constată că pentru eliberarea autorizaţiei au fost prezentate date ce nu corespund realităţii;
b) dacă persoana juridică sau fizică nu respectă condiţiile legislaţiei în vigoare şi a celor stabilite în autorizaţie;
c) dacă s-a produs un accident grav de care poartă răspundere persoana juridică sau fizică deţinător al autorizaţiei.

Care este modalitatea de anulare a autorizaţiei?
Anularea autorizaţiei se face de către Comisia Naţională, în baza unui aviz al organelor împuternicite de control, în care se arată motivele acestei decizii.
Cîte un exemplar al deciziei de anulare a autorizaţiei se expediază persoanei juridice sau fizice, căreia i se anulează autorizaţia.

Cînd poate relua utilizatorul activitatea?
După înlăturarea cauzelor ce au provocat anularea autorizaţiei, persoana juridică sau fizică va anunţa despre aceasta Comisia Naţională şi va solicita eliberarea unei noi autorizaţii.

   
 
 
str. Mitropolit Dosoftei 156A,bir 305| mun. Chişinău, MD-2004, Republica Moldova
Tel. +373 (22) 80 20 90 | Fax +373 (22) 80 20 91
Copyright © 2018 Biosecuritatea în Moldova
Toate Drepturile Rezervate.