Biosecuritatea în Moldova
Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale
http://www.biosafety.md/pageview.php ?l= ro &idc=97
  Cum se poate de aplicat?
 

 Ce documente pentru obţinerea autorizaţiei urmează a fi prezentate Comisiei naţionale?
Pentru a obţine autorizaţia agenţii economici prezintă Comisiei Naţionale următoarele documente:
a) cererea prin care:
- persoanele juridice vor comunica denumirea şi forma lor organizatorico-juridică, adresa juridică (sediu) şi codul fiscal;
- persoanele fizice vor comunica numele şi prenumele, datele din paşaport sau buletinul de identitate (seria, numărul, domiciliul) şi codul fiscal;
- se indică genurile de activitate pentru care se solicită autorizarea
b) O notificare specifică fiecărui gen de activitate în care se stipulează :
- informaţii generale, incluzînd date privind personalul şi pregătirea acestuia;
- informaţii privind organismul/organismele modificate genetic;
- informaţii privind impactul organismului/organismelor modificate genetic asupra sănătăţii oamenilor şi a mediului;
- un plan de monitorizare pentru identificarea efectelor organismului/organismelor modificate genetic asupra sănătăţii oamenilor şi a mediului;
- informaţii privind controlul, metodele de refacere, tratarea deşeurilor şi planurile de acţiune în caz de urgenţă;
c) studiul de evaluare a riscurilor asupra mediului împreună cu orice referinţe bibliografice şi indicaţii privind metodele utilizate;
d) rezumatul dosarului
 

   
 
 
str. Mitropolit Dosoftei 156A,bir 305| mun. Chişinău, MD-2004, Republica Moldova
Tel. +373 (22) 80 20 90 | Fax +373 (22) 80 20 91
Copyright © 2019 Biosecuritatea în Moldova
Toate Drepturile Rezervate.