Biosecuritatea în Moldova
Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale
http://www.biosafety.md/pageview.php ?l= ro &idc=78
  Autoritatea Naţională
 

În conformitate cu prevederile Protocolului de la Cartagena şi Legea privind biosecuritatea, Ministerul Agriculturii Dezvoltarii Regionale si Mediului (MADRM) a fost desemnat drept autoritatea naţională responsabilă de punerea lor în aplicare. Cadrului instituţional relevant stabilite la nivel naţional pentru a asigura punerea în aplicare a Legii privind biosecuritatea , compus din:

  • Ministerul Mediului;
  •  Comitetul Naţional biosecuritate;
  •  Punctul focal naţional pentru Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea şi BCH ;
  •  Grupul de Lucru Naţional pentru Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea şi BCH

Comisia Naţională de Biosecuritate - funcţionează ca autoritate interdepartamentală şi este formată din 14 membri.

Autoritatea Nationala privind biosecuritatea - Ministerul Mediului este autoritatea naţională de mediu, care are funcţia de a asigura îndeplinirea la nivel naţional a responsabilităţilor care rezultă din dispoziţiile actelor juridice internaţionale în ceea ce priveşte punerea în aplicare a măsurilor de biosecuritate privind utilizarea OMG-ului.

Punctul focal naţional pentru Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea şi BCH - este o persoană desemnată responsabil de asigurarea relaţiilor cu Secretariatul CBD şi CP, şi de a promova cerinţa privind prevenirea riscurilor biotehnologice la nivel naţional.

Grupul Naţional operativ pentru Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea şi BCH - este un organism de punere în aplicare CP format din 8 membri din diferite organisme guvernamentale, de cercetare şi societatea civilă, cu responsabilitatea de a ajuta PFN în punerea în aplicare a CP.

Gheorghe ŞALARU, ministrul Ministerul Mediului 
# 9 str. Cosmonautilor., MD-2005, Chişinău.
Tel: Tel / Fax: + (373 22) 22-68-58
E-mail:
ecopolicy@mediu.gov.md

www.mediu.gov.md

   
 
 
str. Mitropolit Dosoftei 156A,bir 305| mun. Chişinău, MD-2004, Republica Moldova
Tel. +373 (22) 80 20 90 | Fax +373 (22) 80 20 91
Copyright © 2018 Biosecuritatea în Moldova
Toate Drepturile Rezervate.