Biosecuritatea în Moldova
Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale
http://www.biosafety.md/pageview.php ?l= ro &idc=3
  Cadrul National de Biosecuritate
 

Proiectul UNEP-GEF „Dezvoltarea Cadrului Naţional de Biosecuritate în Republica Moldova” (2002-2004) a avut menirea de a contribui pentru implementarea Protocolului de la Cartagena la nivel naţional, în special pentru dezvoltarea politicilor naţionale, sistemului legislativ, procedurilor administrative al examinării notificărilor, inclusiv evaluării riscurilor, procedurile participării publicului la luarea deciziilor, aplicarea legislaţiei şi monitoring al activităţilor  legate de obţinerea, transportarea, importul-exportul şi comercializarea organismelor modificate genetic şi a produselor rezultate din astfel de organisme. În acest scop şi prin asistenţa proiectului a fost elaborat conceptul Cadrului Naţional pentru Securitatea Biologică (CNSB) al Republicii Moldova , document de recomandare, ce va determina direcţiile prioritare de dezvoltare a sistemului de reglementări şi monitorizare a organismelor modificate genetic, în vederea respectării cerinţelor Protocolului de la Cartagena.

Cadrul Naţional pentru Securitate Biologică include următoarele componente:

  • Politicile Guvernului în domeniul securităţii biologice;
  • Cadrul legislativ în domeniul securităţii biologice; 
  • Sistemul administrativ pentru examinarea notificărilor şi sistemul de autorizare care include evaluarea riscurilor asupra mediului şi sănătăţii;
  • Aplicarea legislaţiei şi monitoring;
  • Mecanisme pentru participarea publicului în procesul de luare a deciziilor, conştientizarea publicului şi educaţie.

[PDF] Cadrul Naţional de Biosecuritate (text ro.)

   
 
 
str. Mitropolit Dosoftei 156A,bir 305| mun. Chişinău, MD-2004, Republica Moldova
Tel. +373 (22) 80 20 90 | Fax +373 (22) 80 20 91
Copyright © 2020 Biosecuritatea în Moldova
Toate Drepturile Rezervate.