Biosecuritatea în Moldova
Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale
http://www.biosafety.md/pageview.php ?l= ro &idc=160
  Inspectoratul Sanitar Veterinar de Stat
 

Inspectoratul Sanitar Veterinar de Stat  Orhei

Adresa: str.Negruzzi 89, or. Orhei, Republica Moldova
Tel./ fax:  2-16-40
E-mail: svorhei@personal.ro


Structura şi ştatele de personal
a funcţionarilor publici a Inspectoratului Sanitar Veterinar de Stat

1 Cornea Dragoş - Inspector principal  tel: 2-16-40
2 Botnariuc G - Inspector adj.epizotolog  tel: 2-09-87
3 Arnaut S.-  Inspector med. sanitar veterinar  tel: 2-09-87
4 Maţencu G - Inspector, med. parazitolog  tel: 2-09-87    
5 Guriev Ev. - Inspector, şef LESV tel: 2-29-84

Obiectivul de bază : Supravegherea sanitar veterinară de stat.

Scopul: profilaxia, combaterea bolilor infecţioase la animale, neadmiterea toxicoinfecţiilor alimentare cu produse animaliere

Modele de cereri şi alte documente, utilizate în cadrul serviciului:


• Cererea agentului economic pentru primirea autorizaţiei veterinare de funcţionare
• Referatul tehnic a obiectului supus supravegherii sanitar veterinare
• Autorizaţia Sanitară Veterinară de funcţionare
• Actul de inspecţie a obiectului supus supravegherii sanitar veterinare
• Prescripţie
• Proces verbal cu privire la contravenţia administrativă din domeniul sanitar veterinar
• Decizie cu privire la  aplicarea sancţiunilor administrative
• Acte de petrecere a măsurilor profilactice veterinare la animale
• Acte de petrecere a măsurilor de combatere a bolilor infecţioase.

   
 
 
str. Mitropolit Dosoftei 156A,bir 305| mun. Chişinău, MD-2004, Republica Moldova
Tel. +373 (22) 80 20 90 | Fax +373 (22) 80 20 91
Copyright © 2018 Biosecuritatea în Moldova
Toate Drepturile Rezervate.