Biosecuritatea în Moldova
 
Prima Contact Harta
 
ro | en | ru   
 
 Prima > Anularea Autorizaţiei
Cum se poate de aplicat? | Care sunt criteriile de confidenţialitate? | Acţiunile Comisiei naţionale după depunerea actelor | Marcarea produselor | Taxele privind eliberarea autorizaţiilor | Penalităţi | Anularea Autorizaţiei
Anularea Autorizaţiei
Versiune tipar  
 

 În ce cazuri Comisia naţională poate anula autorizaţia emisă?Anularea autorizaţiei se aplică în următoarele cazuri:
a) dacă se constată că pentru eliberarea autorizaţiei au fost prezentate date ce nu corespund realităţii;
b) dacă persoana juridică sau fizică nu respectă condiţiile legislaţiei în vigoare şi a celor stabilite în autorizaţie;
c) dacă s-a produs un accident grav de care poartă răspundere persoana juridică sau fizică deţinător al autorizaţiei.

Care este modalitatea de anulare a autorizaţiei?
Anularea autorizaţiei se face de către Comisia Naţională, în baza unui aviz al organelor împuternicite de control, în care se arată motivele acestei decizii.
Cîte un exemplar al deciziei de anulare a autorizaţiei se expediază persoanei juridice sau fizice, căreia i se anulează autorizaţia.

Cînd poate relua utilizatorul activitatea?
După înlăturarea cauzelor ce au provocat anularea autorizaţiei, persoana juridică sau fizică va anunţa despre aceasta Comisia Naţională şi va solicita eliberarea unei noi autorizaţii.

 
 Prima > Anularea Autorizaţiei
str. Mitropolit Dosoftei 156A,bir 305| mun. Chişinău, MD-2004, Republica Moldova
Tel.
+373 (22) 80 20 90
Fax+373 (22) 80 20 91
Prima
Contact
Harta
 
BIOSECURITATEA | MANAGEMENT INFORMAŢIONAL | CADRUL INSTITUŢIONAL | CADRUL LEGISLATIV | CADRUL NORMATIV | NOTIFICĂRI PRIVIND OMG | REGISTRUL NAŢIONAL DE OMG | INFORMAŢII UTILE | F.A.Q. | CONTACTAŢI-NE | Dezvoltarea Capacităţilor | PROIECTE DE LEGI ŞI REGULAMENTE NAŢIONALE | Anunt
sus
Creat de Trimaran Creat de Trimaran
Copyright © 2020 Biosecuritatea în Moldova
Toate Drepturile Rezervate.
 
Vizitatori: 200392