Biosecuritatea în Moldova
 
Prima Contact Harta
 
ro | en | ru   
 
 Prima > Penalităţi
Cum se poate de aplicat? | Care sunt criteriile de confidenţialitate? | Acţiunile Comisiei naţionale după depunerea actelor | Marcarea produselor | Taxele privind eliberarea autorizaţiilor | Penalităţi | Anularea Autorizaţiei
Penalităţi
Versiune tipar  
 

 Care sunt responsabilităţile privind încălcarea legislaţiei?Activităţile ilegale de obţinere, testare, producere, utilizare, comercializare, import/export al organismelor modificate genetic şi/sau al produselor rezultate din astfel de organisme atrag răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Dacă, în urma activităţilor legate de obţinerea, testarea, producerea, utilizarea, comercializarea şi importul organismelor modificate genetic şi/sau al produselor rezultate din astfel de organisme, se prejudiciază sau se expun riscurilor sănătatea umană şi mediul, utilizatorul şi/sau importatorul, după caz, poartă răspunderea stabilită de lege.
 Gradul de risc, natura şi mărimea prejudiciului cauzat se stabilesc de o comisie de experţi, numită de Comisia naţională, din reprezentanţi ai autorităţilor centrale pentru mediu, agricultură şi industria alimentară, sănătate. Măsurile de reparare a prejudiciului, propuse de comisia de experţi, sînt stabilite de instanţa de judecată.

 
 Prima > Penalităţi
str. Mitropolit Dosoftei 156A,bir 305| mun. Chişinău, MD-2004, Republica Moldova
Tel.
+373 (22) 80 20 90
Fax+373 (22) 80 20 91
Prima
Contact
Harta
 
BIOSECURITATEA | MANAGEMENT INFORMAŢIONAL | CADRUL INSTITUŢIONAL | CADRUL LEGISLATIV | CADRUL NORMATIV | NOTIFICĂRI PRIVIND OMG | REGISTRUL NAŢIONAL DE OMG | INFORMAŢII UTILE | F.A.Q. | CONTACTAŢI-NE | Dezvoltarea Capacităţilor | PROIECTE DE LEGI ŞI REGULAMENTE NAŢIONALE | Anunt
sus
Creat de Trimaran Creat de Trimaran
Copyright © 2020 Biosecuritatea în Moldova
Toate Drepturile Rezervate.
 
Vizitatori: 200393