Biosecuritatea în Moldova
 
Prima Contact Harta
 
ro | en | ru   
 
 Prima > Acţiunile Comisiei naţionale după depunerea actelor
Cum se poate de aplicat? | Care sunt criteriile de confidenţialitate? | Acţiunile Comisiei naţionale după depunerea actelor | Marcarea produselor | Taxele privind eliberarea autorizaţiilor | Penalităţi | Anularea Autorizaţiei
Acţiunile Comisiei naţionale după depunerea actelor
Versiune tipar  
 
 Care sunt acţiunile Comisiei naţionale după depunerea actelor?
a) informează şi consultă publicul cu privire la notificarea primită;
b) solicită avizele autorităţilor centrale pentru mediu, economie, agricultură şi industria alimentară, sănătate şi protecţia consumatorilor;
c) în termen de 10 zile din momentul recepţiei notificării informează despre aceasta publicul. Ea ţine evidenţa adresărilor publicului privind obţinerea informaţiei.
d) plasează în aceeaşi termeni documentele privind notificarea pe pagina WEB în saitul organului central de mediu.
e) comentariile publicului au caracter consultativ şi se primesc în termen de 30 de zile de la data informării lui şi se iau în considerare de către Comisia Naţională la luarea deciziilor privind activitatea solicitată. În dependenţă de comentariile primite pot fi organizate audieri publice tuturor aspectelor problemelor examinate.
În termen de maxim 90 de zile de la primirea notificării Comisia Naţională va informa notificatorul, , menţionînd că:
a) notificarea primită este în acord cu dispoziţiile legislaţiei în vigoare;
b) notificatorul trebuie să prezinte informaţii suplimentare;
c) activitatea propusă nu îndeplineşte condiţiile Legii privind securitatea biologică şi a prezentului regulament şi notificarea este respinsă; sau
d) activitatea propusă nu cade sub incidenţa dispoziţiilor Legii privind securitatea biologică şi a prezentului regulament.
În calculul perioadei de 90 de zile nu se vor include perioadele de timp în care Comisia Naţională:
a) aşteaptă alte informaţii pe care le poate cere notificatorului;
b) aşteaptă avizele de la instituţiile avizatoare;
c) face o anchetă publică, consultă alte organizaţii şi/sau publicul.
 
 Prima > Acţiunile Comisiei naţionale după depunerea actelor
str. Mitropolit Dosoftei 156A,bir 305| mun. Chişinău, MD-2004, Republica Moldova
Tel.
+373 (22) 80 20 90
Fax+373 (22) 80 20 91
Prima
Contact
Harta
 
BIOSECURITATEA | MANAGEMENT INFORMAŢIONAL | CADRUL INSTITUŢIONAL | CADRUL LEGISLATIV | CADRUL NORMATIV | NOTIFICĂRI PRIVIND OMG | REGISTRUL NAŢIONAL DE OMG | INFORMAŢII UTILE | F.A.Q. | CONTACTAŢI-NE | Dezvoltarea Capacităţilor | PROIECTE DE LEGI ŞI REGULAMENTE NAŢIONALE | Anunt
sus
Creat de Trimaran Creat de Trimaran
Copyright © 2020 Biosecuritatea în Moldova
Toate Drepturile Rezervate.
 
Vizitatori: 200399