Biosecuritatea în Moldova
 
Prima Contact Harta
 
ro | en | ru   
 
 Prima > Care sunt criteriile de confidenţialitate?
Cum se poate de aplicat? | Care sunt criteriile de confidenţialitate? | Acţiunile Comisiei naţionale după depunerea actelor | Marcarea produselor | Taxele privind eliberarea autorizaţiilor | Penalităţi | Anularea Autorizaţiei
Care sunt criteriile de confidenţialitate?
Versiune tipar  
 
Domeniul de activitate legat de OMG prezintă o afacere profitabilă şi noţiunea de confidenţialitate este strîns legată de ea cu excepţia cazurilor cînd aceste informaţii sunt necesare pentru evaluarea riscului asupra sănătăţii umane şi medului. Utilizatorul trebuie să indice în notificare informaţiile ce urmează a fi considerate confidenţiale.
 Decizia privind informaţiile ce vor fi considerate confidenţiale Comisia naţională o va lua după consultări cu notificatorul şi o va aduce la cunoştinţa acestuia.
 Nu pot fi considerate confidenţiale următoarele informaţii:
a) caracteristicile generale ale microorganismelor/organismelor modificate
genetic, numele şi adresa notificatorului, scopul şi locul utilizării;
b) clasa de risc în care este încadrată utilizarea în condiţii izolate şi măsurile de izolare;
c) concluziile studiilor de evaluare a riscurilor pentru sănătatea umană şi mediu;
d) metodele şi planurile de monitorizare, precum şi măsurile care pot fi luate în caz de accident.
 
 Prima > Care sunt criteriile de confidenţialitate?
str. Mitropolit Dosoftei 156A,bir 305| mun. Chişinău, MD-2004, Republica Moldova
Tel.
+373 (22) 80 20 90
Fax+373 (22) 80 20 91
Prima
Contact
Harta
 
BIOSECURITATEA | MANAGEMENT INFORMAŢIONAL | CADRUL INSTITUŢIONAL | CADRUL LEGISLATIV | CADRUL NORMATIV | NOTIFICĂRI PRIVIND OMG | REGISTRUL NAŢIONAL DE OMG | INFORMAŢII UTILE | F.A.Q. | CONTACTAŢI-NE | Dezvoltarea Capacităţilor | PROIECTE DE LEGI ŞI REGULAMENTE NAŢIONALE | Anunt
sus
Creat de Trimaran Creat de Trimaran
Copyright © 2020 Biosecuritatea în Moldova
Toate Drepturile Rezervate.
 
Vizitatori: 200399