Biosecuritatea în Moldova
 
Prima Contact Harta
 
ro | en | ru   
 
 Prima > Cum se poate de aplicat?
Cum se poate de aplicat? | Care sunt criteriile de confidenţialitate? | Acţiunile Comisiei naţionale după depunerea actelor | Marcarea produselor | Taxele privind eliberarea autorizaţiilor | Penalităţi | Anularea Autorizaţiei
Cum se poate de aplicat?
Versiune tipar  
 

 Ce documente pentru obţinerea autorizaţiei urmează a fi prezentate Comisiei naţionale?
Pentru a obţine autorizaţia agenţii economici prezintă Comisiei Naţionale următoarele documente:
a) cererea prin care:
- persoanele juridice vor comunica denumirea şi forma lor organizatorico-juridică, adresa juridică (sediu) şi codul fiscal;
- persoanele fizice vor comunica numele şi prenumele, datele din paşaport sau buletinul de identitate (seria, numărul, domiciliul) şi codul fiscal;
- se indică genurile de activitate pentru care se solicită autorizarea
b) O notificare specifică fiecărui gen de activitate în care se stipulează :
- informaţii generale, incluzînd date privind personalul şi pregătirea acestuia;
- informaţii privind organismul/organismele modificate genetic;
- informaţii privind impactul organismului/organismelor modificate genetic asupra sănătăţii oamenilor şi a mediului;
- un plan de monitorizare pentru identificarea efectelor organismului/organismelor modificate genetic asupra sănătăţii oamenilor şi a mediului;
- informaţii privind controlul, metodele de refacere, tratarea deşeurilor şi planurile de acţiune în caz de urgenţă;
c) studiul de evaluare a riscurilor asupra mediului împreună cu orice referinţe bibliografice şi indicaţii privind metodele utilizate;
d) rezumatul dosarului
 

 
 Prima > Cum se poate de aplicat?
str. Mitropolit Dosoftei 156A,bir 305| mun. Chişinău, MD-2004, Republica Moldova
Tel.
+373 (22) 80 20 90
Fax+373 (22) 80 20 91
Prima
Contact
Harta
 
BIOSECURITATEA | MANAGEMENT INFORMAŢIONAL | CADRUL INSTITUŢIONAL | CADRUL LEGISLATIV | CADRUL NORMATIV | NOTIFICĂRI PRIVIND OMG | REGISTRUL NAŢIONAL DE OMG | INFORMAŢII UTILE | F.A.Q. | CONTACTAŢI-NE | Dezvoltarea Capacităţilor | PROIECTE DE LEGI ŞI REGULAMENTE NAŢIONALE | Anunt
sus
Creat de Trimaran Creat de Trimaran
Copyright © 2021 Biosecuritatea în Moldova
Toate Drepturile Rezervate.
 
Vizitatori: 206906