Biosecuritatea în Moldova
 
Prima Contact Harta
 
ro | en | ru   
 
 Prima > Oficiul Biosecuritate
Oficiul Biosecuritate
Versiune tipar  
 

Oficiul Biosecuritate este o organizaţie ne comercială, non-profit. Oficiul Biosecuritate este constituit în baza Ordinului Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale. Oficiu exercită funcţiile de promovarea şi implementareaactivităţilor privind fortificarea capacităţilor naţionale a sectoruluiguvernamental, neguvernamental, academic şi a societăţii civile; promovarea şifacilitarea studiilor şi cercetărilor ştiinţifice din domeniul „schimbareaclimei” şi facilitarea implementării activităţilor, programelor şi proiectelor,care contribuie la îndeplinirea obiectivelor Convenţiei ONU privind Schimbarea Climei la nivel local, regional şi internaţional.

a) acordarea asistenţei logisticeGuvernului Republicii Moldova, instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale, organizaţiilor(instituţiilor) ne-guvernamentale şi academice în activităţile implementate şipromovate de către Republica Moldova în cadrul Protocolului de la Cartagena cuprivire la Biosecuritate la Convenţia privind Conservarea Diversităţii Biologice

b) implementareaproiectelor şi programelor din domeniul “Biosecurităţii”, care prevăd următoarele tipuri de activităţi:

Organele de conducere a Oficiului sunt: a) ConsiliulCoordonator; b) Managerul Oficiului,care este şi conducătorul Proiectelor.

Componenţa Consiliului Coordonator al Oficiului "Biosecuritate"

1. Gheorghe ŞALARU - preşedinte, ministru al ecologiei şi resurselor naturale,

2. Pintilie PÂRVAN - şef Direcţie politici agroalimentare, Ministerul Agriculturii şi IndustrieiAlimentare;

4. Vasile SCORPAN - managerul Oficiului Biodiversitate, Ministerul Ecologiei şi Resurselor
Naturale;

5. Alexandru TELEUŢĂ colaborator ştiinţific coordonator,Institutul de Genetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;

6.  Ilia TROMBIŢKI – DirectorExecutiv, Asociaţia Internaţională de Mediu „Eco-TIRAS”.

(i) elaborarea şi implementarea activităţilor de creare a CadruluiNaţional de Biosecuritate;


(ii) evaluarea riscurilor adverse asupra componentelor biologice şisocio-economice ale ţării;


(iii) elaborarea şi implementarea măsurilor privind reglementarea utilizărilor organismelormodificate genetic;


(iv) evaluareanecesităţilor tehnologice şi promovarea procesului de implementare abiotehnologiilor, care nu prezintăriscuri pentru mediu şi sănătate şi contribuie la dezvoltare economică durabilăa ţării;


(v)facilitarea creării bazelor de date şi sistemului informaţional şi de monitorizarea utilizărilor OMG, participarea la Mecanismul de Schimb de Informaţii privind OMGuri, inclusiv in cazurile deeliberare accidentală în mediu;


(vi)fortificarea capacităţilor naţionale în vederea abordării problemelor ce ţin dedomeniul biosecurităţii;
(vii)promovarea şi implementarea activităţilor axate pe utilizarea durabilă aresurselor biologice;


(viii) cooperarea, promovarea şi implementareaactivităţilor, proiectelor şi programelor prevăzute de Mecanismul de Schimb deInformaţii cu privire la OMG, şi al altor mecanisme şi instrumente prevăzute deProtocolului de la Cartagena cu privire la Biosecuritate, la care Moldova esteparte or/şi este eligibilă;


(ix)elaborarea propunerilor de proiecte, concepţiilor de proiecte, documentelor deproiect etc. şi prezentarea lor pentru finanţare instituţiilor abilitatenaţionale şi internaţionale;


(x)implementarea şi facilitarea activităţilor de conştientizare şi informare a societăţiicivile, specialiştilor relevanţi şi alfactorilor de decizie.

Oficiul Biosecuritate:

str. Cosmonauţilor 9, of. 526
mun. Chişinău, MD-2005, Republica Moldova
Tel. +373 (22) 80 20 90
Fax+373 (22) 80 20 90

 
 Prima > Oficiul Biosecuritate
str. Mitropolit Dosoftei 156A,bir 305| mun. Chişinău, MD-2004, Republica Moldova
Tel.
+373 (22) 80 20 90
Fax+373 (22) 80 20 91
Prima
Contact
Harta
 
BIOSECURITATEA | MANAGEMENT INFORMAŢIONAL | CADRUL INSTITUŢIONAL | CADRUL LEGISLATIV | CADRUL NORMATIV | NOTIFICĂRI PRIVIND OMG | REGISTRUL NAŢIONAL DE OMG | INFORMAŢII UTILE | F.A.Q. | CONTACTAŢI-NE | Dezvoltarea Capacităţilor | PROIECTE DE LEGI ŞI REGULAMENTE NAŢIONALE | Anunt
sus
Creat de Trimaran Creat de Trimaran
Copyright © 2021 Biosecuritatea în Moldova
Toate Drepturile Rezervate.
 
Vizitatori: 207045