Biosecuritatea în Moldova
 
Prima Contact Harta
 
ro | en | ru   
 
 Prima > Comisia Nationala pentru Securitate Biologica
Comisia Nationala pentru Securitate Biologica
Versiune tipar  
 

Comisia Naţională pentru Securitatea Biologică (CNSB) a fost constituită prin Hotărîrea Guvernului  Republicii Moldova nr. 603 din 20.05.2003 şi funcţionează ca organ responsabil naţional interdepartamental.
              
CNSB este abilitată cu funcţiile de promovare a politicii de stat în domeniul securităţii biologice şi în special cu eliberarea autorizaţiilor, monitorizarea activităţilor menţionate mai sus, colaborarea cu autorităţile publice şi instituţiile ştiinţifice competente în domeniul dat. CNSB este nominalizată ]n calitate de autoritate naţională competentă abilitată cu funcţia de autorizare şi control pentru următoarele activităţi:
a) utilizarea OMG în condiţii izolate;
b) introducerea deliberată în mediu;
c) introducerea accidentală in mediu;
d) introducerea OMG pe piaţă;
e) activităţile de cercetare;
f) import-export;
g) transportarea accidentală tranfrontieră;
h) stocarea şi distrugerea OMG.

Potrivit Regulamentului  CNSB are următoarele funcţii:
a) examinarea documentelor de notificare;
b) elaborarea rapoartelor, sintezelor şi informărilor pentru scopuri naţionale şi internaţionale;
c) informarea publicului;
d) cooperarea cu autorităţile ştiinţifice naţionale competente;
e) coordonarea şi asigurarea editării nomenclatorului OMG;
f) participarea la reuniunile şi manifestările naţionale şi internaţionale.

Comisia  Naţională pentru Securitate Biologică funcţionează  ca organism interdepartamental şi este constituită din  14 membri, dintre care:
 2 membri din cadrul autorităţii centrale pentru mediu, care exercită funcţia de preşedinte şi, respectiv, de secretar al Comisiei naţionale;
 4 membri din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
 3 membri din cadrul altor instituţii ştiinţifice şi universitare cu profil biologic şi medical;
 câte un membru din partea autorităţii centrale pentru economie, agricultură şi industria alimentară, sănătate, standardizare şi metrologie şi a organizaţiilor neguvernamentale de mediu.

Adresa: 
 
Veronica Josu, Secretarul CNSB
Ministerul Agriculturii Dezvoltarii Regionale si Mediului
str. Cosmonauţilor, 9
MD-2005 mun. Chişinău
Phone: +(373 22) 20-45-35
Phone/Fax: +(373 22) 80-20-91
E-mail: balan@mediu.gov.md
 
 
 

 
 Prima > Comisia Nationala pentru Securitate Biologica
str. Mitropolit Dosoftei 156A,bir 305| mun. Chişinău, MD-2004, Republica Moldova
Tel.
+373 (22) 80 20 90
Fax+373 (22) 80 20 91
Prima
Contact
Harta
 
BIOSECURITATEA | MANAGEMENT INFORMAŢIONAL | CADRUL INSTITUŢIONAL | CADRUL LEGISLATIV | CADRUL NORMATIV | NOTIFICĂRI PRIVIND OMG | REGISTRUL NAŢIONAL DE OMG | INFORMAŢII UTILE | F.A.Q. | CONTACTAŢI-NE | Dezvoltarea Capacităţilor | PROIECTE DE LEGI ŞI REGULAMENTE NAŢIONALE | Anunt
sus
Creat de Trimaran Creat de Trimaran
Copyright © 2021 Biosecuritatea în Moldova
Toate Drepturile Rezervate.
 
Vizitatori: 207042