Biosecuritatea în Moldova
 
Prima Contact Harta
 
ro | en | ru   
 
 Prima > Comisia Naţională privind Securitatea Biologică
Comisia Naţională privind Securitatea Biologică
Versiune tipar  
 

Comisia Naţională pentru Securitatea Biologică (CNSB) a fost constituităprin Hotărîrea Guvernului  Republicii Moldova nr. 603 din 20.05.2003 şifuncţionează ca organ responsabil naţional interdepartamental.
              
CNSB este abilitată cu funcţiile de promovare a politicii de stat în domeniulsecurităţii biologice şi în special cu eliberarea autorizaţiilor, monitorizareaactivităţilor menţionate mai sus, colaborarea cu autorităţile publice şiinstituţiile ştiinţifice competente în domeniul dat. CNSB este nominalizată ]ncalitate de autoritate naţională competentă abilitată cu funcţia de autorizareşi control pentru următoarele activităţi:
a) utilizarea OMG în condiţii izolate;
b) introducerea deliberată în mediu;
c) introducerea accidentală in mediu;
d) introducerea OMG pe piaţă;
e) activităţile de cercetare;
f) import-export;
g) transportarea accidentală tranfrontieră;
h) stocarea şi distrugerea OMG.

Potrivit Regulamentului  CNSB are următoarele funcţii:
a) examinarea documentelor de notificare;
b) elaborarea rapoartelor, sintezelor şi informărilor pentru scopuri naţionaleşi internaţionale;
c) informarea publicului;
d) cooperarea cu autorităţile ştiinţifice naţionale competente;
e) coordonarea şi asigurarea editării nomenclatorului OMG;
f) participarea la reuniunile şi manifestările naţionale şi internaţionale.

Comisia  Naţională pentru Securitate Biologică funcţionează  caorganism interdepartamental şi este constituită din  14 membri, dintrecare:
§2 membri din cadrul autorităţii centrale pentru mediu, care exercită funcţia depreşedinte şi, respectiv, de secretar al Comisiei naţionale;
§4 membri din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
§3 membri din cadrul altor instituţii ştiinţifice şi universitare cu profilbiologic şi medical;
§câte un membru din partea autorităţii centrale pentru economie, agricultură şiindustria alimentară, sănătate, standardizare şi metrologie şi a organizaţiilorneguvernamentale de mediu.

Adresa:
Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului
str. Cosmonauţilor, 9
MD-2005 mun. Chişinău
Phone: +(373 22) 20-45-35
Phone/Fax: +(373 22) 22-68-58
E-mail: eladi@mediu.gov.md
 

 
 Prima > Comisia Naţională privind Securitatea Biologică
str. Mitropolit Dosoftei 156A,bir 305| mun. Chişinău, MD-2004, Republica Moldova
Tel.
+373 (22) 80 20 90
Fax+373 (22) 80 20 91
Prima
Contact
Harta
 
BIOSECURITATEA | MANAGEMENT INFORMAŢIONAL | CADRUL INSTITUŢIONAL | CADRUL LEGISLATIV | CADRUL NORMATIV | NOTIFICĂRI PRIVIND OMG | REGISTRUL NAŢIONAL DE OMG | INFORMAŢII UTILE | F.A.Q. | CONTACTAŢI-NE | Dezvoltarea Capacităţilor | PROIECTE DE LEGI ŞI REGULAMENTE NAŢIONALE | Anunt
sus
Creat de Trimaran Creat de Trimaran
Copyright © 2021 Biosecuritatea în Moldova
Toate Drepturile Rezervate.
 
Vizitatori: 206908