Biosecuritatea în Moldova
 
Prima Contact Harta
 
ro | en | ru   
 
 Prima > Legea privind securitatea biologică
Legea privind securitatea biologică | Law on biosafety
Legea privind securitatea biologică
Versiune tipar  
 

Ministerul Mediului a elaborat Legea privind securitatea biologică (No.755-XV din 21.12 2001, MO no. 75 din 13.06.2002). Legea este armonizată la Directiva Europeană 2001/18/EC privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic şi reglementează activităţile legate de obţinerea, testarea, producerea, utilizarea şi comercializarea organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne.

Dispoziţiile Legii se aplică pentru următoarele activităţi:
(a) obţinerea, multiplicarea, testarea şi utilizarea în condiţii izolate, pentru diferite scopuri, a microorganismelor, a plantelor şi animalelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne;
(b) introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, inclusiv a oricărei structuri vii capabile să reproducă un organism, cum sunt seminţele, bulbii, butaşii, polenul, sporii şi altele asemenea;
(c) eliberarea neintenţionată în mediu a organismelor modificate genetic;
(d) introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a produselor procesate care conţin organisme modificate genetic şi/sau componente ne vii din organisme vii modificate genetic în stare neprelucrată sau procesate;
(e) toate felurile de cercetări ale organismelor modificate genetic, inclusiv cercetări de laborator, clinice, de câmp, de experimentare în producţie;
(f) operaţiile deliberate de import/export cu organisme modificate genetic şi cu produse rezultate din astfel de organisme;
(g) transportul ne intenţionat peste frontieră al organismelor modificate genetic;
(h) depozitarea, înhumarea, nimicirea organismelor modificate genetic şi/sau produselor rezultate din astfel de organisme, folosirea deşeurilor rezultate din utilizarea tehnicilor biotehnologiei moderne.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312871

 
 Prima > Legea privind securitatea biologică
str. Mitropolit Dosoftei 156A,bir 305| mun. Chişinău, MD-2004, Republica Moldova
Tel.
+373 (22) 80 20 90
Fax+373 (22) 80 20 91
Prima
Contact
Harta
 
BIOSECURITATEA | MANAGEMENT INFORMAŢIONAL | CADRUL INSTITUŢIONAL | CADRUL LEGISLATIV | CADRUL NORMATIV | NOTIFICĂRI PRIVIND OMG | REGISTRUL NAŢIONAL DE OMG | INFORMAŢII UTILE | F.A.Q. | CONTACTAŢI-NE | Dezvoltarea Capacităţilor | PROIECTE DE LEGI ŞI REGULAMENTE NAŢIONALE | Anunt
sus
Creat de Trimaran Creat de Trimaran
Copyright © 2021 Biosecuritatea în Moldova
Toate Drepturile Rezervate.
 
Vizitatori: 206906