Biosecuritatea în Moldova
 
Prima Contact Harta
 
ro | en | ru   
 
 Prima > Reţeaua naţională
Reţeaua naţională
Versiune tipar  
 

În conformitate cu angajamentele stipulate în Protocolul de la Cartagena şi Legea cu privire la securitatea biologică, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale (MERN) a fost desemnat ca instituţie responsabilă pentru implementarea prevederilor acestora. Autoritatea centrală de stat pentru mediu şi resurse naturale este Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale

Ministerul Sănătăţii (MS) organul central pentru sănătate

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA) organul central de stat pentru agricultură şi industria alimentară

Inspectoratul se Stat pentru Seminţe (ISS) organul de stat împuternicit cu dreptul de a efectua controlul semincer şi certificarea seminţelor şi activează în cadrul MAIA.

Inspectoratul de Stat pentru Carantină Fitosanitară (ISCF) organul abilitat cu funcţii de efectuare a măsurilor de carantină fitosanitară externă şi internă, organizare a depistării, localizării şi lichidării dăunătorilor, focarelor de boli ale plantelor, organizare a controlului de stat în domeniul fitosanitar.

Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi al Fertilizanţilor (CSAOPUFF) este abilitat cu funcţii de organizare a testărilor şi aprobarea noilor mijloace şi preparate şi activează în cadrul MAIA.

În cadrul instituţiilor de cercetare activează un şir de laboratoare şi structuri ce întreprind activităţi ce au tangenţă cu biotehnologiile noi. Acestea sunt în cadrul:

1. Academiei de Ştiinţe a Moldovei

2. Institutului de genetică şi fisiologie a plantelor

3. Institutului de microbiologie şi biotehnologii(IMB)

4. Grădinii Botanice (Institut)

5. Institutul de Zoologie

6. Instituţiilor universitare: (Universităţii de Stat din Moldova: Catedra biologie vegetală; Universităţii Agrare de Stat din Moldova)

7. Ministerelor şi departamentelor: (Serviciul Standardizare şi Metrologie(SSM); Institutului Naţional pentru Viticultură şi Vinificaţie(INVV)

8. Institutul de Fitotehnie "Porumbeni"

9. Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp "Selecţia"

10.Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică

11.Institutul de Cercetări pentru Pomicultură

12.Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă

 
 Prima > Reţeaua naţională
str. Mitropolit Dosoftei 156A,bir 305| mun. Chişinău, MD-2004, Republica Moldova
Tel.
+373 (22) 80 20 90
Fax+373 (22) 80 20 91
Prima
Contact
Harta
 
BIOSECURITATEA | MANAGEMENT INFORMAŢIONAL | CADRUL INSTITUŢIONAL | CADRUL LEGISLATIV | CADRUL NORMATIV | NOTIFICĂRI PRIVIND OMG | REGISTRUL NAŢIONAL DE OMG | INFORMAŢII UTILE | F.A.Q. | CONTACTAŢI-NE | Dezvoltarea Capacităţilor | PROIECTE DE LEGI ŞI REGULAMENTE NAŢIONALE | Anunt
sus
Creat de Trimaran Creat de Trimaran
Copyright © 2021 Biosecuritatea în Moldova
Toate Drepturile Rezervate.
 
Vizitatori: 210907