Biosecuritatea în Moldova
Prima Contact Harta
 
ro | en | ru   
 Prima > Introducerea pe piaţă
Întroducerea pe piaţă
Versiune tipar  

Introducerea deliberată pe piaţă a organismelor modificate genetic

 şi/sau a produselor rezultate din acestea

Pentru autorizarea activităţilor care privesc introducerea deliberată pe piaţă a organismelor modificate genetic şi a produselor rezultate din acestea, agenţii economici prezintă Comisiei Naţionale următoarele documente:


a) cerere cu conţinutul stipulat în pct. 16 lit. a) al prezentului Regulament;

b) anterior introducerii pentru prima dată pe piaţă a unui organism modificat genetic sau a produselor rezultate din acestea, producătorul sau, după caz, importatorul va prezenta o notificare, ce va cuprinde:

- informaţia cerută în anexa nr. 3, precum şi informaţia despre cantitatea, depozitarea, manipularea, măsurile ce trebuie luate în cazul eliberării neintenţionate sau utilizării greşite a produselor modificate genetic, cu datele şi  rezultatele înregistrate de către utilizator în cursul cercetării, testării şi dezvoltării, realizate conform prevederilor capitolului IV din Legea privind securitatea biologică;

- concluziile studiului de evaluare a riscului pentru sănătatea oamenilor şi pentru mediu

 
 Prima > Introducerea pe piaţă
str. Mitropolit Dosoftei 156A,bir 305| mun. Chişinău, MD-2004, Republica Moldova
Tel.
+373 (22) 80 20 90
Fax+373 (22) 80 20 91
Prima
Contact
Harta
BIOSECURITATEA | MANAGEMENT INFORMAŢIONAL | CADRUL INSTITUŢIONAL | CADRUL LEGISLATIV | CADRUL NORMATIV | NOTIFICĂRI PRIVIND OMG | REGISTRUL NAŢIONAL DE OMG | INFORMAŢII UTILE | F.A.Q. | CONTACTAŢI-NE | Dezvoltarea Capacităţilor | PROIECTE DE LEGI ŞI REGULAMENTE NAŢIONALE | Anunt
sus
Creat de Trimaran Creat de Trimaran
Copyright © 2020 Biosecuritatea în Moldova
Toate Drepturile Rezervate.
 
Vizitatori: 185497