Biosecuritatea în Moldova
Prima Contact Harta
 
ro | en | ru   
 Prima > Evaluarea riscului
Evaluarea riscurilor
Versiune tipar  

 Principiile realizării studiului de evaluare a riscurilor asupra mediului


A. Obiectivul


Obiectivul evaluării riscurilor asupra mediului (ERM) îl constituie identificarea şi evaluarea posibilelor efecte negative pe care organismul modificat genetic (OMG) le poate avea asupra sănătăţii umane sau a mediului pe parcursul introducerii deliberate în mediu sau pe piaţă, efecte ce pot fi directe sau indirecte şi care pot apărea imediat sau cu întîrziere. ERM trebuie realizată pentru a stabili dacă este necesară sau nu dezvoltarea unui plan de management al riscurilor, iar în cazul în care acesta este necesar, trebuie precizate cele mai bune metode de aplicare a lui.

B. Reguli generale

În acord cu principiul precauţiei, în realizarea studiului de evaluare a riscurilor asupra mediului trebuie să se respecte următoarele reguli generale:

1. Caracteristicile identificate ale OMG, care pot genera efecte negative în timpul utilizării acestuia, trebuie să fie comparate cu caracteristicile organismului nemodificat genetic, din care derivă, şi pentru utilizări similare.

2. Studiul de evaluare a riscurilor asupra mediului trebuie realizat într-un mod ştiinţific şi transparent, bazat pe datele existente.

3. Studiul de evaluare a riscurilor trebuie realizat pentru fiecare caz în parte, deoarece informaţiile pot varia în funcţie de tipul de organism modificat genetic, de scopul utilizării şi de caracteristicile mediului în care este introdus. Ţinînd cont inter alia de rezultatele introducerilor anterioare în mediu ale organismului modificat genetic.

4. În momentul în care apar noi informaţii privind organismul modificat genetic şi efectele acestuia asupra mediului, studiul de evaluare a riscurilor asupra mediului trebuie revăzut pentru a stabili dacă:

a) riscurile se modifică;
b) este necesară modificarea planului de management al riscurilor.

C. Metodologie

C.1. Caracteristicile organismelor modificate genetic şi ale mediului în care sînt introduse

În funcţie de caz, studiul trebuie să ţină cont de informaţiile tehnice şi ştiinţifice existente şi care se referă la:

1. organismul (organismele) parental sau receptor;
2. modificarea (modificările) genetică, rezultată prin inserarea sau eliminarea materialului genetic, şi informaţii relevante despre vector şi donor;
3. organismul modificat genetic;
4. introducerea sau utilizarea propusă,  incluzînd scara la care se efectuează activitatea;
5. mediul potenţial receptor;
6. interacţiunea dintre acestea.
Informaţiile privind introducerile unor organisme similare şi a unor organisme cu însuşiri similare pot fi luate în considerare în cadrul studiului de evaluare a riscurilor asupra mediului.

C.2. Etapele studiului de evaluare a riscurilor asupra mediului

Concluziile studiului de evaluare a riscurilor trebuie să facă referiri la următoarele aspecte:

1. Identificarea caracteristicilor care pot determina efectele negative
Orice caracteristici ale organismelor modificate genetic datorate acestor modificări genetice, care pot genera efecte negative asupra sănătăţii umane sau a mediului, trebuie identificate. Pentru aceasta este necesar să se ia în considerare comparaţia caracteristicilor organismului modificat genetic cu cele ale organismului nemodificat, în condiţii similare. Este important să nu se omită analiza nici a unui efect negativ posibil  pe considerentul că apariţia acestuia este puţin probabilă.
Potenţialele efecte negative ale organismelor modificate genetic variază de la caz la caz şi pot consta în:
- îmbolnăviri ale oamenilor, incluzînd efecte de alergenicitate sau toxicitate;
- îmbolnăviri ale animalelor şi plantelor, incluzînd efecte de toxicitate şi, unde este cazul, de alergenicitate;
- efecte asupra dinamicii populaţiilor speciilor aflate în mediul receptor şi al diversităţii genetice a fiecăreia din aceste populaţii;
- o posibilă modificare a unor agenţi patogeni care ar putea facilita transmiterea bolilor infecţioase şi/sau apariţia unor noi surse sau vectori patogeni;
- compromiterea acţiunii profilactice sau terapeutice a unor tratamente, cum ar fi, de exemplu, transferul genelor ce conferă rezistenţă la antibioticele utilizate în medicina umană şi veterinară;
- efecte asupra circuitelor biogeochimice, în special pentru circuitele carbonului şi azotului, prin modificarea capacităţii solului de a descompune  materia organică.
Efectele negative pot apărea în mod direct sau indirect, prin diverse modalităţi, cum ar fi:
- răspîndirea organismelor modificate în mediu;
- transferul materialului genetic inserat la alte organisme sau la acelaşi tip de organisme, dar nemodificate genetic;
- instabilitatea genetică şi fenotipică;
- interacţiunea cu alte organisme;
- schimbări de management, inclusiv, acolo unde este cazul, practicile agricole.

2. Evaluarea posibilelor consecinţe ale efectelor negative
Trebuie evaluată amplitudinea consecinţelor fiecărui efect negativ posibil. Această evaluare trebuie să se facă pentru fiecare efect negativ şi să ia în considerare faptul că amplitudinea consecinţelor poate fi influenţată de mediul în care se face introducerea organismului modificat genetic şi de modul în care se face această introducere.

 
 Prima > Evaluarea riscului
str. Mitropolit Dosoftei 156A,bir 305| mun. Chişinău, MD-2004, Republica Moldova
Tel.
+373 (22) 80 20 90
Fax+373 (22) 80 20 91
Prima
Contact
Harta
BIOSECURITATEA | MANAGEMENT INFORMAŢIONAL | CADRUL INSTITUŢIONAL | CADRUL LEGISLATIV | CADRUL NORMATIV | NOTIFICĂRI PRIVIND OMG | REGISTRUL NAŢIONAL DE OMG | INFORMAŢII UTILE | F.A.Q. | CONTACTAŢI-NE | Dezvoltarea Capacităţilor | PROIECTE DE LEGI ŞI REGULAMENTE NAŢIONALE | Anunt
sus
Creat de Trimaran Creat de Trimaran
Copyright © 2018 Biosecuritatea în Moldova
Toate Drepturile Rezervate.
 
Vizitatori: 165157