Biosecuritatea în Moldova
Prima Contact Harta
 
ro | en | ru   
 Prima > Export/Import
Export/import
Versiune tipar  

  Importul/exportul de organisme modificate genetic şi/sau de produse rezultate din acestea

Anterior efectuării oricărui import de organisme vii modificate genetic şi/sau de produse formate/rezultate din acestea, importatorii sînt obligaţi să notifice în scris Comisiei Naţionale acest fapt.

Pentru a obţine autorizaţia, agenţii economici prezintă Comisiei Naţionale următoarele documente:

a) cerere cu conţinutul stipulat în pct. 16 lit. (a) al prezentului Regulament;

b) o notificare ce trebuie să conţină informaţia cuprinsă în anexele nr. 3 şi 4 şi, după caz, informaţia cuprinsă în pct.21 şi pct. 22 lit. (b) ale prezentului Regulament.

Decizia Comisiei Naţionale cu privire la autorizarea unui import destinat activităţilor de utilizare în condiţii izolate, testării în cîmp pe teritoriul ţării, precum şi introducerii deliberate în mediu şi pe piaţă pentru cultivare/creştere/înmulţire/producere, comercializare şi utilizare se va întemeia pe datele evaluării riscurilor, în conformitate cu anexa nr. 5.

 
 Prima > Export/Import
str. Mitropolit Dosoftei 156A,bir 305| mun. Chişinău, MD-2004, Republica Moldova
Tel.
+373 (22) 80 20 90
Fax+373 (22) 80 20 91
Prima
Contact
Harta
BIOSECURITATEA | MANAGEMENT INFORMAŢIONAL | CADRUL INSTITUŢIONAL | CADRUL LEGISLATIV | CADRUL NORMATIV | NOTIFICĂRI PRIVIND OMG | REGISTRUL NAŢIONAL DE OMG | INFORMAŢII UTILE | F.A.Q. | CONTACTAŢI-NE | Dezvoltarea Capacităţilor | PROIECTE DE LEGI ŞI REGULAMENTE NAŢIONALE | Anunt
sus
Creat de Trimaran Creat de Trimaran
Copyright © 2018 Biosecuritatea în Moldova
Toate Drepturile Rezervate.
 
Vizitatori: 166076