Biosecuritatea în Moldova
Prima Contact Harta
 
ro | en | ru   
 Prima > Tratate internaţionale
Tratate internaţionale
Versiune tipar  

În prezent Republica Moldova are încheiate următoarele acorduri internaţionale în domeniul de protecţie a mediului înconjurător, care au tangenţe cu problemele conservării diversităţii biologice, dezvoltării cercetărilor ştiinţifice, schimbului de informaţii şi prevenirii consecinţelor negative ale calamităţilor naturale şi factorilor antropici:

1. Protocolul privind colaborarea între Ministerul Protecţiei Mediului Înconjurător al Ukrainei şi Departamentul Protecţia Mediului Înconjurător şi Resurselor Naturale al Republicii Moldova, încheiat la Kiev la 19 noiembrie 1993. Acest Protocol stipulează direcţiile principale de colaborare cu privire la protecţia florei şi faunei, monitoringul mediului, informarea operativă despre poluarea transfrontieră, acordarea ajutorului reciproc în lichidarea urmărilor catastrofelor de producţie sau a calamităţilor naturale.

2. Acordul între Departamentul Protecţia Mediului Înconjurător al Republicii Moldova şi Ministerul Resurselor Naturale şi Protecţiei Mediului Înconjurător al Republicii Belarusi privind colaborarea în domeniul mediului înconjurător semnat la Chişinău la 23 decembrie 1994 şi intrat în vigoare din 14 aprilie 1997. Acordul stipulează direcţiile principale de colaborare în domeniul perfecţionării metodologice, normativ-instructive şi juridice a folosirii resurselor naturale, monitoringului ecologic şi asigurării informaţionale, activităţilor privind ariile protejate, protecţia fondului genetic al speciilor rare de plante şi animale.

3. Acordul de colaborare între Inspectoratul Ecologic de Stat din Republica Moldova şi Inspectoratul Ecologic de Stat şi Inspectoratul Piscicol ale regiunii Viniţa încheiat la 13 iunie 1996 în or.Viniţa, care prevede asigurarea schimbului de informaţie ecologică, schimbului de experienţă şi implementarea unor programe comune.

4. Acordul de colaborare între Departamentul Protecţia Mediului Înconjurător al Republicii Moldova şi Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului al României în domeniul mediului înconjurător şi folosirii durabile a resurselor naturale semnat la 18 martie 1997. Acordul prevede perfecţionarea bazei metodologice, normative, instructive şi juridice a protecţiei mediului şi folosirii resurselor naturale, armonizarea legislaţiei, reglementărilor şi normelor tehnice în domeniul protecţiei mediului.

5. Convenţia dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind cooperarea în domeniul carantinei şi protecţiei plantelor semnat la Bucureşti la 15 mai 1997 şi intrat în vigoare la 21 noiembrie 1997.Convenţia prevede modalităţi de efectuare a exportului de plante sau produse de origine vegetală şi reglementări pentru prevenirea pătrunderii organismelor de carantină.

6. Acordul între Ministerul Mediului şi Protecţiei Teritoriului al Republicii Italiene şi Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul protecţiei mediului şi folosirii resurselor naturale semnat la Chişinău la 10 iunie 2002. Acordul stipulează direcţiile de colaborare în domeniile legislativ-normativ, monitoringului ecologic, cercetărilor ştiinţifice cu privire la  protecţia mediului şi folosirii raţionale a resurselor naturale, ariilor protejate, protecţiei fondului genetic şi educaţiei ecologice.
 
 
 

 
 Prima > Tratate internaţionale
str. Mitropolit Dosoftei 156A,bir 305| mun. Chişinău, MD-2004, Republica Moldova
Tel.
+373 (22) 80 20 90
Fax+373 (22) 80 20 91
Prima
Contact
Harta
BIOSECURITATEA | MANAGEMENT INFORMAŢIONAL | CADRUL INSTITUŢIONAL | CADRUL LEGISLATIV | CADRUL NORMATIV | NOTIFICĂRI PRIVIND OMG | REGISTRUL NAŢIONAL DE OMG | INFORMAŢII UTILE | F.A.Q. | CONTACTAŢI-NE | Dezvoltarea Capacităţilor | PROIECTE DE LEGI ŞI REGULAMENTE NAŢIONALE | Anunt
sus
Creat de Trimaran Creat de Trimaran
Copyright © 2018 Biosecuritatea în Moldova
Toate Drepturile Rezervate.
 
Vizitatori: 166628