Biosecuritatea în Moldova
Prima Contact Harta
 
ro | en | ru   
 Prima > Acte normative
Acte normative
Regulamentul Oficiului de Biosecuritate
  Româna
  English
  Русский
Cadrul normativ privind autorizarea activităţilor legate de obţinerea, testarea, utilizarea şi comercializarea organismelor modificate genetic
Regulamentul privind  autorizarea activităţilor legate de obţinerea, testarea, utilizarea şi comercializarea organismelor modificate genetic (HGRM nr. 1153 din 25.09.2003) este elaborat în acord cu prevederile Legii privind securitatea biologică şi este armonizat cu Directiva 2001/18/EC...
// Detalii
Ordinul privind crearea Centrului pentru Securitatea Biologică
// Ministerul Ecologiei şi Resurselor naturale şi Ministerul Educaţiei
Centrul pentru Securitatea Biologică a fost stabilit prin Ordinul Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale şi Ministerul Educaţiei nr. 28/61 din 18.02.2004 şi bazat pe decizia Senatului Universităţii de Stat din Moldova. Scopul principal al Centrului este de a testa şi a controla plantele, semiţele şi produsele alimentare în identificarea prezenţei OMG în ele. Centrul deasemenea va evalua riscul ce ar putea provoca prezenţa a astfel de organisme pentru mediu şi sănătatea umană; concluziile evaluării vor fi luate ca bază în luarea deciziilor în acest domeniu.
  Româna
Regulament cu privire la informarea şi consultarea publicului la luarea deciziilor în domeniul organismelor modificate genetic
// Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale
Prezentul Regulament este elaborat în baza prevederilor Convenţiei de la Aarhus privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la luarea deciziilor în domeniul mediului, Protocolului de la Cartagena cu privire la Securitatea Biologica (Art.23), Legii privind accesul la informaţie nr.982-XIV din 11.05.2000, Legii cu privire la securitatea biologică, nr.755-XV din 21 decembrie 2002, Hotărârilor Guvernului RM nr.603 din 20.05.2003 privind componenţa Comisiei naţionale pentru securitatea biologică şi nr.1153 din 25 septembrie 2003 despre aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea activităţilor legate de obţinerea, testarea, utilizarea şi comercializarea organismelor modificate genetic, şi stabileşte modul de informare şi participare a publicului la luarea deciziilor în domeniul utilizării organismelor modificate genetic.
  Româna
  English
  Русский
Hotărîrea Guvernului despre aprobarea Regulamentului privind autorizarea activităţilor legate de obţinerea, testarea, utilizarea şi comercializarea organismelor modificate genetic
// Guvernul
Regulamentul privind autorizarea activităţilor legate de obţinerea, testarea, utilizarea şi comercializarea organismelor modificate genetic
  Româna
  English
  Русский
Hotărîrea Guvernului despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor alimentare şi Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj
// Guvernul Republicii Moldova
Întru executarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1297 din 27 noiembrie 2001, precum şi în scopul protecţiei sănătăţii populaţiei şi intereselor consumatorilor, armonizării măsurilor sanitare interne cu recomandările organismelor internaţionale, Guvernul Republicii Moldova aprobă:- Normele privind etichetarea produselor alimentare, - Normele privind etichetarea produselor chimice de menaj.
  Româna
Hotărărea Guvernului cu privire la Comisia Naţională pentru Securitatea Biologică
// Guvernul
Întru îndeplinirea prevederilor Legii nr. 755-XV din 21 decembrie 2001 privind securitatea biologică, se aprobă componenţa nominală a Comisiei Naţionale pentru Securitatea Biologică şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Securitatea Biologică.
  Româna
  Русский
   
 Prima > Acte normative
str. Mitropolit Dosoftei 156A,bir 305| mun. Chişinău, MD-2004, Republica Moldova
Tel.
+373 (22) 80 20 90
Fax+373 (22) 80 20 91
Prima
Contact
Harta
BIOSECURITATEA | MANAGEMENT INFORMAŢIONAL | CADRUL INSTITUŢIONAL | CADRUL LEGISLATIV | CADRUL NORMATIV | NOTIFICĂRI PRIVIND OMG | REGISTRUL NAŢIONAL DE OMG | INFORMAŢII UTILE | F.A.Q. | CONTACTAŢI-NE | Dezvoltarea Capacităţilor | PROIECTE DE LEGI ŞI REGULAMENTE NAŢIONALE | Anunt
sus
Creat de Trimaran Creat de Trimaran
Copyright © 2021 Biosecuritatea în Moldova
Toate Drepturile Rezervate.
 
Vizitatori: 207045