Biosecuritatea în Moldova
Prima Contact Harta
 
ro | en | ru   
 Prima > Politici şi strategii
Politici şi strategii
Planul de Acţiuni privind Biosecuritatea in Republica Moldova pentru perioada 2009 - 2015
  Româna
  English
  Русский
Proiectul Planului de Acţiuni privind fortificarea Politicilor de biosecuritate a Republicii Moldova pentru perioada 2008-2010.
  Româna
Convenţia Aarhus
Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Convenţia privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului a fost semnată la Aarhus, Danemarca, 23-25 iunie 1998 prin Legea nr. 346-XIV din 7.04.99. Obiectivul Convenţiei este de a...
// Detalii
Conceptul Politicii de Mediu
Noua Concepţie Politici de Mediu a Republicii Moldova a fost adoptată în noiembrie 2001 de către Parlament. Aceasta asigură schimbările radicale in atitudine faţă de mediu şi folosirea resurselor naturale, cât şi subliniază necesitatea de integrare ale cerinţelor ecologice în...
// Detalii
Сonvenţia cu privire la diversitatea biologică
Republica Moldova a ratificat Convenţia cu privire la diversitatea biologică la16 mai 1995 (Hotărârea Parlamentului nr. 457-XIII). Întru îndeplinirea angajamentelor luate ca Parte semnatară a Convenţiei cu privire la diversitatea biologică, Guvernul a elaborat şi a aprobat Strategia...
// Detalii
   
 Prima > Politici şi strategii
str. Mitropolit Dosoftei 156A,bir 305| mun. Chişinău, MD-2004, Republica Moldova
Tel.
+373 (22) 80 20 90
Fax+373 (22) 80 20 91
Prima
Contact
Harta
BIOSECURITATEA | MANAGEMENT INFORMAŢIONAL | CADRUL INSTITUŢIONAL | CADRUL LEGISLATIV | CADRUL NORMATIV | NOTIFICĂRI PRIVIND OMG | REGISTRUL NAŢIONAL DE OMG | INFORMAŢII UTILE | F.A.Q. | CONTACTAŢI-NE | Dezvoltarea Capacităţilor | PROIECTE DE LEGI ŞI REGULAMENTE NAŢIONALE | Anunt
sus
Creat de Trimaran Creat de Trimaran
Copyright © 2021 Biosecuritatea în Moldova
Toate Drepturile Rezervate.
 
Vizitatori: 207042