moldova: biosafety clearing-house
Home Contact Sitemap
 
ro | en | ru   
 Home > National publications
National publications
TEHNICI ŞI CERINŢE PRIVIND SECURITATEA BIOLOGICÃ
Lucrarea constituie un ghid de tehnici, proceduri si mãsuri de utilizarea echipamentului menite sã protejeze cercetãtorii, studentii, angajatii etc., care opereazã cu agenti biologici sau chimici periculosi. Actiunile constructive si consecvente de implementare a acestor elemente în activitatea de rutinã a laboratorului asigurã dezvoltarea unei culturi a biosigurantei la nivel national.
  Româna
  English
  Русский
BIOSECURITATEA: CADRUL INSTITUŢIONAL - LEGISLATIV
// Angela Lozan, Inesa Galitschi, Olga Scorpan
Actualmente, problema conservării diversităţii biologice depăşeşte limitele problemelor ştiinţifice şi se plasează la nivelul obiectivelor stringente ale statelor şi organismelor internaţionale, obiective care sunt menite să asigure condiţii favorabile de trai al populaţiei prin intermediul utilizării durabile a resurselor naturale şi protecţiei mediului ambiant. Deacea, fiecare ţară îşi adoptă propria legislaţie internă în domeniul biosecurităţii, prin transpunerea directivelor europene şi prin prisma elaborării şi adoptării unor instrumente juridice internaţionale, care să stabilească procedurile pe care să le urmeze în comerţul internaţional cu organisme modificate genetic şi cu produse rezultate din organisme modificate genetic.
  Româna
Biosafety Concerns in the Republic of Moldova: opportunities and challenges
// Angela Lozan
This booklet describes the current legislative and regulatory framework, the institutional capacity of the national and local public administration authorities, and the institutions with R&D functions in the Republic of Moldova. Based on the analysis of goals and deficiencies identified in the current legislative and institutional system, priorities and actions were determined, which are required to strengthen the national capacity in the field of Biosafety and to bring it in compliance with the requirements of the Cartagena Protocol. In particular, the needs were identified regarding amendments and modifications to branch laws in the sphere of agriculture, feed, food imports and exports, customs procedures, licensing of activities, R&D, intellectual property rights, protection of consumer rights, etc.
  English
Operational Guide of the Biosafety Portal in the Republic of Moldova
// Ion Amarfii, Angela Lozan, ISBN 978-9975-66-033-4
The current work represents an operational guide of the Biosafety website in the Republic of Moldova. It is addressed, first of all to Biosafety experts, portal’s administrators, students as well as to large public. The Guide introduces the general description of the website architecture, the main principles and technologies used at the portal’s working out and implementation. Also, it is presented the structure and principles of information presentation, with additional emphasis on information administration of the mentioned website.
  Româna
Genetically Modified Organisms an the Public Health
// Angela LOZAN, Victoria HOLOSTENCO, ISBN 978-9975-66-034-1
In given brochure is addressed such hot topics as interaction between GMO with the environment, consequences of agro-biotechnologies utilization, consequences of genetic engineering application in industry, the impact of GMO over public health, as well as the positive contribution of GMO application.
  Româna
Methodological Aspects in Testing the Genetically Modified Plants
// Maria Duca, Angela Lozan, Angela Port, Aliona Glijin, Victor Lupaşcu
The current writing is a practical guide regarding the methodological and strategic aspects of GMP testing and comprises the main concepts, stages and techniques concerning the test performing of transgenic plants and politico-juridical regulation of these one. The book is addressed to all interested in Biosafety and GMP monitoring issues, but also can be used successfully by students of biology and agronomy departments, thus having a twofold mission – to contribute to training of university staff and to be methodological ground for researchers from this field of science.
  Româna
REGISTER OF PLANT VARIETIES OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA FOR YEAR 2007
The Register of Plant Variety represents a database that refers to the plant varieties admitted to use in the Republic of Moldova. According to the Law of Republic of Moldova nr.915-XIII of July 11, 1996 for Plant Variety Protection the plant varieties can be used in production process only after the official tests and registration of the variety in the Register of Plant Variety of Republic of Moldova were made.Decisions for registration and with draw of the plant varieties from Register of Plant Variety is approved by the National Council for Plant Variety at the proposal of State Commission for Crops Variety and Registration. The Register of Plant Varieties for 2007 year included 1370 varieties.The varieties are classified by species and directions of utilization, varieties included in the Plant Variety Register contain the following information:Registration number(column 1);Variety name(column 2);Originator's number(column 3);Maintainer's number(column 4);Year of registration (column 5);Year of second time registration(column 6);Some morphological (7-13),and commercial characteristics (annex 1).The plant varieties which have Variety Brevet are indicated with the symbol "B".In annex 2 are indicated the addresses of originators' and maintainers' of the varieties included in the Register.This publication is an official document. The information included could be used only with the reference to the State Commission for Crops Variety Testing and Registration.
  Româna
  English
  Русский
Amendment to the Aarhus Convention (Almaty, 2005) as an international mechanism for public access to decision-making in the fi eld of biosafety
// Serhiy Vykhryst (Kyiv, Ukraine), Olexiy Angurets (Friends of the Earth Ukraine, Dnipropetrovsk, Ukraine), Andriy Ostapenko (Kyiv, Ukraine), Ivan Ignatiev (“Ecospectrum-Bendery”, Transdniester, Moldova) and Ilya Trombitsky (Eco-TIRAS, Chisinau, Moldova)
Current brochure has a scope to familiarize MPs, governmental decision makers, local authorities, NGOs and a public with Amendment to the Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation and Access to Justice in Environmental Matters, adopted in Almaty in 2005, which permits public to participate in adoption of decisions related to genetically modifi ed organisms.
  English
  Русский
Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea.(Compendium)
// N.Stratan, A.Lozan, S.Ciobanu
Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenţia privind diversitatea biologică încheiat în oraşul Montreal (Canada) la 29 ianuarie 2000 vine să rezolve această problemă actuală extrem de complicată legată de utilizarea organismelor modificate genetic.
  Româna
BIOSECURITATEA ÎN REPUBLICA MOLDOVA. ASPECTE INSTITUŢIONAL–LEGISLATIVE
În aceasta carte sunt publicate legile şi deciziile naţionale cu privire la Biosecuritate. Publicaţia este destinată funcţionarilor publici, cercetătorilor, partenerilor interesaţi, fermierilor, publicului larg.
  Româna
Autorizarea activităţilor legate de Organismele Modificate Genetic (OMG) Ghid ptactic
// N. Stratan, A.Lozan, V.Caldaruş, S.Ciobanu
Aceasta broşură a fost elaborată în cadrul proiectului UNEP-GEF Deyvoltarea Cadrului Naţional de Biosecuritate în R.M. Broşura este destinată publicului larg.
  Româna
Organisme Modificate Genetic: Beneficii şi Riscuri
// Ministerul Ecologiei si Resurselor Naturale/UNEP Biosafety Project
Această broşură are scopul de a preciza definirea organismelor modificate genetic, abordând problemele securităţii alimentare şi protecţiei consumatorului pentru ca tu – ca consumator – să poţi face o alegere bine informată.
  Româna
BIOTEHNOLOGII MODERNE ÎN FITOTEHNIE ŞI BIOSECURITATE
// Andrei Palii, Galina Comarov, Angela Lozan, Vasile Scorpan
În lucrarea de faţă, într-o formă generală şi accesibilă, sunt expuse metodele biotehnologice principale, utilizate pe larg în fitotehnie, în scopul îmbunătăţirii calităţii şi sporirii productivităţii plantelor de cultură. De asemenea, sunt expuse principiile necesare pentru sigurarea securităţii biologice în procesul utilizării biotehnologiilor în fitotehnie. Modul de reflectare a materialului este conceput în forma unui manual pentru studenţii instituţiilor superioare de învăţământ şicolegiilor cu specializare în agronomie, ecologie şi protecţia mediului ambiant.Totodată, sperăm că studiul nostru va fi benefic şi pentru un cerc mai amplu de specialişti practicieni din agricultură şi din domeniul protecţiei mediului ambiant.
  Româna
DICŢIONAR DE TERMENI BIOTEHNOLOGICI
// Vasile Scorpan, Angela Lozan, ISBN 9975-78-420-8
Dicţionarul de Termeni Biotehnologici este propus pentru specialisti în domeniile biodiversităţii/biosecuritîţii, protecţiei mediului, agriculturii, sanătăţii, factori de decizie, cercetători, fermieri, studenţi, publicul larg. Această lucrare a fost editată cu suportul Proiectului GEF-UNEP nr. GF/2716-02-4520 ”Dezvoltarea Cadrului Naţional de Biosecuritate în Republica Moldova”,implementat de Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale.
  Româna
National Biosafety Framework
// Ministry of Ecology and Natural Resouces
The National Biosafety Framework is a combination of policies and legal, administrative and technical tools, which has to be developed to ensure an adequate level of protection in the field of safe transfer, handling manipulation and use of GMOs resulting from modern biotechnologies, which may have adverse effect impact upon conservation and sustainable use of biological diversity, and to prevent risks for human health.
  Româna
  English
   
 Home > National publications
str. Cosmonautilor 9, of. 526 |Chisinau, MD-2005, Republic of Moldova
Tel.
+373 (22) 80 20 90
Fax+373 (22) 80 20 91
Home
Contact
Sitemap
BIOSAFETY | INFORMATION MANAGEMENT | INSTITUTIONAL FRAMEWORK | LEGISLATIVE FRAMEWORK | NORMATIVE FRAMEWORK | NOTIFICATION GMO | NATIONAL REGISTER OF GMOs | USEFUL INFORMATION | F.A.Q. | Feedback | Capacity Building | DRAFTS NATIONAL LAW AND REGULATION | Announcement
BacktoTop
Created by Trimaran Created by Trimaran
Copyright © 2021 BCH Moldova
All Rights Reserved
 
Vizits: 207224