Biosecuritatea în Moldova
Prima Contact Harta
 
ro | en | ru   
Convention on Biological Diversity
Global Environment Facility
United Nations Environment Programme
Ministry of Ecology and Natural Resources
Evenimente
10th Anniversary of the Cartagena Protocol on Biosafety celebrating in Moldova
10th Anniversary of the Cartagena Protocol on Biosafety celebrating in Moldova. A round Table held today, 11 September 2013 in the Faculty of Biology and Pedology of the State University of Moldova. The event is organized by the Ministry of Environment in parteneriat with the Faculty of Biology and Pedology of SUM. Over then 50 participants - students in molecular biology attended the meeting. The CPB poster "10 Years of Promoting Safety in the Use of Biotechnology" was presented during the event,as well as videos and information materials (newsletter, notifications etc), available at the website http://bch.cbd.int/protocol/10thAnniversary.shtml.Participants where informed with the historical overview of the Protocol, main achievements gained during the decade.

Eastern European Regional Course on Impact Assessment of LMOs under the Cartagena Protocol “Advancing LMO assessment: Principles, Practice and Progress”, 3 February– 8 February, 2014, Chisinau, Moldova
About the courseThe course is designed to provide policy makers, regulators, scientists and NGOs/civil society leaders, from the Eastern European region (please see list below of eligible ODA countries from the region) with hands-on, practical training on risk assessment, and opportunities for networking with others working in this field. Through lectures, discussions, and a hands-on testing of risk assessment guidance developed under the Cartagena Protocol on Biosafety, participants will be able to learn and share experiences on the many dimensions of risk appraisal. - See more at: http://genok.com/arkiv/2213/

Global Workshop on integrated implementation of the Cartagena Protocol on Biosafety and the Convention on Biological Diversity


Trei Seminare-training cu tema “Mecanismul de schimb de informatii privind biosecuritate (BCH), Chisinau, Moldova 2011-2012 în cadrul Proiectului UNEP-GEF DELC BCH II.
 Ministerul Mediului în comun cu Oficiul “Biosecuritate” a organizat un ciclu de trei seminare de trei zile fiecare cu tematica “Mecanismul de schimb de informaţii privind biosecuritatea (BCH) care au avut loc în septembrie 2011, ianuarie şi februarie 2012 în Chisinau, Moldova....

Al 2-lea raport Naţional privind Biosecuritatea elaborat şi transmis Secretariatului Protocolului de la Cartagena.
Al 2-lea Raport Naţional privind Biosecuritatea conţine informaţii actualizate despre starea biosecurităţii în Republica Moldova şi realizările în implementarea Protocolului de la Cartagena pe perioada...

Rezultatul analizei de laborator al salamurilor
Certificatele primite de la laborator confirma faptul, că nici una din cele 10 întreprinderi de producerea salamurilor selectate din Moldova şi Transnistria nu utilizează, ca materia prima, soia modificata genetic în ciclul de producere.

Covenţia privind Diversitatea Biologică
Convenţia privind Diversitatea Biologică a fost semnată la Summitul de la Rio de Janeiro din 1992, de către 150 de lideri de guvern. Convenţia este dedicată pentru promovarea dezvoltării. Fiind prezentată drept un instrument care transferă principiile din Agenda 21 în realitate,...

Конвенция о биологическом разнообразии
Конвенция о биологическом разнообразии была подписана на Саммите  в Рио-де-Жанейро в 1992 году, 150 руководителей правительства. Конвенция посвящена содействию...

Comisia Naţională privind Securitatea Biologică
Comisia Naţională pentru Securitatea Biologică (CNSB) a fost constituităprin Hotărîrea Guvernului  Republicii Moldova nr. 603 din 20.05.2003 şifuncţionează ca organ responsabil naţional interdepartamental.              CNSB este abilitată cu funcţiile de promovare a...

Cartagena Protocol on Biosafety
 Cartagena Protocol on Biosafety is the first international legal instrument that regulates use of genetically modified organisms (GMO), also known as living modified organisms (LMOs). The objective of Protocol is "to contribute to ensuring an adequate level of protection in the field of the safe...

Central Portal
Biosafety Information Exchange Mechanism (BIEM) is a mechanism established by the Protocol from Catagena on Biosafety to assist Parties in the proccess of exchanging of information and experience on Genetically Modified Organisms (GMOs).Central BIEM portal: http://bch.biodiv.org/Management Center:...

Law on biosafety
The Ministry of Environment has drafted the Law on Biosafety (Nr.755-XV din 21.12 2001, MO nrr. 75 from 13.06.2002). The law is harmonized at European Directive 2001/18/EC on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms and it regulates activities related to...

Национальная система биобезопасности
Проект ЮНЕП-ГЭФ «Развитие национального рамочного документа по биобезопасности в Республике Молдова" (2002-2004) был призван способствовать осуществлению...

La 29 ianuarie 2000 la o întâlnire extraordinară a Conferinţei Părţilor la Convenţia privind diversitatea biologică (Montreal, Canada), a fost adoptat Protocolul de la Cartagena privind Biosecuritatea. Acest document la nivel global reglementează activităţile legate de asigurarea unui nivel adecvat de protecţie pentru siguranţa transferului, manipulării şi utilizării organismelor modificate genetic rezultate din biotehnologiile moderne şi care pot avea efecte imprevizibile asupra conservării şi utilizării durabile a diversităţii biologice, ţinând de asemenea cont de riscurile pentru sănătatea umană şi concentrându-se în special asupra mişcării lor transfrontaliere. Semnarea Protocolului a fost calificată drept un pas semnificativ prin faptul că el asigură cadrul internaţional de reglementare pentru reconcilierea necesităţilor respective de comerţ şi protecţie a mediului în privinţa industriei biotehnologice. Astfel, Protocolul creează un mediu favorabil pentru aplicarea ecologică a biotehnologiei moderne, ceea ce permite utilizarea echitabilă a beneficiilor din potenţialul oferit de biotehnologie, minimizând în acelaşi timp riscurile pentru mediu şi sănătatea umană.

Mechanism de Schimb de Informaţii pentru Biosecuritate (BCH) a fost stabilit ca un mecanism internaţional pentru informarea tuturor Părţilor Protocolului despre utilizarea casnică şi plasarea pe piaţă a OMG-rilor, despre mişcarea transfrontalieră pentru uzul direct ca hrană sau furaj, sau pentru prelucrare; pentru facilitarea schimbului ştiinţific, tehnic, ecologic şi legal al informaţiei şi experienţei cu privire la OMG-ri şi pentru promovarea şi facilitarea conştientizării, educaţiei şi participării publicului cu privire la transfer, păstrare şi utilizare a OMG-rilor (Art.20 al Protocolului de la Cartagena privind Biosecuritatea).

Republica Moldova a ratificat Convenţia privind diversitatea biologica  în la 16 mai 1995 (Hotărârea Parlamentului nr. 457-XIII) şi Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea la 11.10. 2002 (Legea nr. 1381-XV) . În conformitate cu angajamentele luate, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale  întreprnde mai multe măsuri în vederea implementării prevederilor acestor documente internaţionale. În special, au fost elaborate şi aprobate Primul Raport Naţional privind diversitatea biologică, Strategia Naţională şi Planul de Acţiuni în domeniul diversităţii biologice, Legea privind securitatea biologică (Nr. 755-XV din 21.12.2001). La momentul actual Republica Moldova întreprinde paşi concreţi întru fortificarea capacităţilor în domeniul securităţii biologice prin dezvoltarea cadrului naţional de biosecuritate şi contribuie la procesul de conştientizare a populaţiei privind problemele în cauză.

Guvernul Republicii Moldova a constituit Comisia Naţională pentru Securitatea Biologică care este abilitată cu funcţia de luare a deciziilor şi autorizării activităţilor legate de utilizarea organismelor modificate genetic. Ca act normativ de aplicare a Legii privind securitatea biologică a fost aprobat Regulamentul privind autorizarea activităţilor legate de obţinerea, testarea, utilizarea şi comercializarea organismelor modificate genetic. Legea şi Regulamentul stipulează reglementări asupra utilizării în condiţii izolate, introducerii deliberate în mediu, introducerii deliberate pe piaţă, cât şi importul/exportul organismelor modificate genetic.

Prin decizia Miniştrilor Ecologiei şi Resurselor Naturale şi al Educaţiei a fost constituit Centrul pentru Securitate Biologică, care va efectua testări ale GMO şi  evaluarea adiţională, după necesitate, a securităţii mostrelor, şi  a  riscurilor potenţiale ale organismelor modificate genetic asupra mediului şi sănătăţii.

Cadrul Naţional pentru Securitate Biologică (CNSB) este o îmbinare de politici, instrumente juridice, administrative şi tehnice, care urmează a fi dezvoltate pentru asigurarea unui nivel adecvat de protecţie în domeniul securităţii transferului, manipulării şi utilizării organismelor modificate genetic ce rezultă din biotehnologiile moderne şi care pot avea efecte adverse asupra conservării şi utilizării durabile a diversităţii biologice, pentru a preveni riscurile asupra sănătăţii umane.

str. Mitropolit Dosoftei 156A,bir 305| mun. Chişinău, MD-2004, Republica Moldova
Tel.
+373 (22) 80 20 90
Fax+373 (22) 80 20 91
Prima
Contact
Harta
BIOSECURITATEA | MANAGEMENT INFORMAŢIONAL | CADRUL INSTITUŢIONAL | CADRUL LEGISLATIV | CADRUL NORMATIV | NOTIFICĂRI PRIVIND OMG | REGISTRUL NAŢIONAL DE OMG | INFORMAŢII UTILE | F.A.Q. | CONTACTAŢI-NE | Dezvoltarea Capacităţilor | PROIECTE DE LEGI ŞI REGULAMENTE NAŢIONALE | Anunt
sus
Creat de Trimaran Creat de Trimaran
Copyright © 2021 Biosecuritatea în Moldova
Toate Drepturile Rezervate.
 
Vizitatori: 210904